Denne tjenesten gir informasjon på hvor mange kontoer som blokkerer din konto.
For å oppnå dette, samler vi informasjon på hvilke kontoer din konto blokkerer, og sammenligner den med informasjon fra andre kontoer.
(Hvis en konto som ikke bruker denne tjenesten blokkerer din konto, vil ikke den telles.)
Når nummeret av folk som bruker denne tjenesten øker, vil informasjonen vi tilbyr bli mer nøyaktig.

Generell informasjon

Registrerte brukere:3,687,958
Gjeldene blokkinformasjonstall:2,517,128,026
Unik-tall:233,472,536
For å periodisk oppdatere vår informasjon, ber vi deg om at du fortsetter å ha denne applikasjonen koblet til.0:3,609

Samlet informasjon om "hvem blokkerte hvem" er ikke utgitt av denne tjenesten.
Forfatter:@blolook(@osapon)
- (Japansk språk) blogg-innleg tagget "blolook"
Vennligst fortell meg hvis det er en feil i oversettelsen. Please tell me if there is a mistake in the translation. 翻訳に間違いがあれば教えてください。
- Donation(English/Japanese)
- status

© 2016 おさ