Denne tjenesten gir informasjon på hvor mange kontoer som blokkerer din konto.
For å oppnå dette, samler vi informasjon på hvilke kontoer din konto blokkerer, og sammenligner den med informasjon fra andre kontoer.
(Hvis en konto som ikke bruker denne tjenesten blokkerer din konto, vil ikke den telles.)
Når nummeret av folk som bruker denne tjenesten øker, vil informasjonen vi tilbyr bli mer nøyaktig.

Generell informasjon
Registrerte brukere:4 248 235
Gjeldene blokkinformasjonstall:3 064 291 958
Unik-tall:233 472 536
For å periodisk oppdatere vår informasjon, ber vi deg om at du fortsetter å ha denne applikasjonen koblet til.0:3 406
Sponsored

Samlet informasjon om "hvem blokkerte hvem" er ikke utgitt av denne tjenesten.
Forfatter:@blolook(@osapon)
- (Japansk språk) blogg-innleg tagget "blolook"
- Donation(English/Japanese)
- Privacy policy
- About the use of cookies
- status

Sponsored
About the use of cookies
This site uses cookies and collects data for access analysis and personalized advertising optimization.
We use Google Analytics for access analysis and Google AdSense for advertising display, and send access information to each.
Privacy policy