Denne tjenesten gir informasjon på hvor mange kontoer som blokkerer din konto.
For å oppnå dette, samler vi informasjon på hvilke kontoer din konto blokkerer, og sammenligner den med informasjon fra andre kontoer.
(Hvis en konto som ikke bruker denne tjenesten blokkerer din konto, vil ikke den telles.)
Når nummeret av folk som bruker denne tjenesten øker, vil informasjonen vi tilbyr bli mer nøyaktig.

Generell informasjon
Registrerte brukere:3 904 018
Gjeldene blokkinformasjonstall:3 029 494 700
Unik-tall:233 472 536
For å periodisk oppdatere vår informasjon, ber vi deg om at du fortsetter å ha denne applikasjonen koblet til.0:3 142