Ta usługa zbiera informacje o tym, kogo zablokowałeś.
Ta usługa liczy, ile razy zostałeś zablokowany na Twitterze.
Jednak jeśli konto faktycznie blokujące korzysta z tej usługi, nie można zarejestrować jego aktywności.
Jeśli liczba użytkowników korzystających z tej usługi wzrośnie, może pojawić się inna liczba.

Ogólne informacje
Zarejestruj konto:3 708 254
Bieżąca liczba informacji o bloku:2 857 006 479
Unikalna liczba:233 472 536
In order to periodically update our data, we request that you leave this application linked.0:3 099
Log in with Twitter
Hide blocked information(Do not view blocked information)

Collected information pertaining to “who blocked whom” is not published by this service.
Author:@blolook(@osapon)
- (Japanese language) blog posts tagged "blolook"
Please tell me if there is a mistake in the translation. 翻訳に間違いがあれば教えてください。
- Donation(English/Japanese)
- status

© 2016-2022 おさ