บริการนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่คุณถูกบล็อก
โดยที่บริการของเราจะนับจำนวนครั้งที่คุณถูกบล็อกบนทวิตเตอร์
เว้นแต่ว่าบัญชีที่มีการบล็อกจริงๆกำลังใช้บริการนี้อยู่ ก็จะไม่ถูกนับรวมเข้าในบริการนี้
ถ้าจำนวนของผู้ใช้บริการนี้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คุณก็อาจจะเห็นจำนวนที่นับไว้นั้นแตกต่างออกไป

ข้อมูลโดยรวมทั้งหมด

บัญชีที่ลงทะเบียนแล้ว:1,274,924
จำนวนข้อมูลการถูกบล็อกในตอนนี้:931,199,912
In order to update the data on a regular basis, I"d like you to leave the application linkage 'blolook'.175:1,354

Collected information pertaining to “who blocked whom” is not published by this service.
Author:@blolook(@osapon)
- 日記より「ぶろるっく」タグの付いた投稿
Please tell me if there is a mistake in translation. 翻訳に間違いがあれば教えてください。
- Donation(Japanese)
- status

© 2016 おさ