บริการนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่คุณถูกบล็อก
โดยที่บริการของเราจะนับจำนวนครั้งที่คุณถูกบล็อกบนทวิตเตอร์
เว้นแต่ว่าบัญชีที่มีการบล็อกจริงๆกำลังใช้บริการนี้อยู่ ก็จะไม่ถูกนับรวมเข้าในบริการนี้
ถ้าจำนวนของผู้ใช้บริการนี้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คุณก็อาจจะเห็นจำนวนที่นับไว้นั้นแตกต่างออกไป

I have received inquiries that after allowing blolook, the block count is not displayed.
The cause is unknown because it has not been reproduced on my phone. It is said that it worked on the PC, so check the security settings.
"Do not reject cookies on blolook.osa-p.net", "Do not prefetch links", "Do not use proxy", etc.

ข้อมูลโดยรวมทั้งหมด

บัญชีที่ลงทะเบียนแล้ว:2,063,782
จำนวนข้อมูลการถูกบล็อกในตอนนี้:1,087,659,804
In order to periodically update our data, we request that you leave this application linked.323:3,270

Collected information pertaining to “who blocked whom” is not published by this service.
Author:@blolook(@osapon)
- (Japanese language) blog posts tagged "blolook"
Please tell me if there is a mistake in translation. 翻訳に間違いがあれば教えてください。
- Donation(Japanese)
- status

© 2016 おさ