บริการนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่คุณถูกบล็อก
โดยที่บริการของเราจะนับจำนวนครั้งที่คุณถูกบล็อกบนทวิตเตอร์
เว้นแต่ว่าบัญชีที่มีการบล็อกจริงๆกำลังใช้บริการนี้อยู่ ก็จะไม่ถูกนับรวมเข้าในบริการนี้
ถ้าจำนวนของผู้ใช้บริการนี้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คุณก็อาจจะเห็นจำนวนที่นับไว้นั้นแตกต่างออกไป

ข้อมูลโดยรวมทั้งหมด

บัญชีที่ลงทะเบียนแล้ว:3,687,912
จำนวนข้อมูลการถูกบล็อกในตอนนี้:2,525,042,103
Unique count:233,472,536
In order to periodically update our data, we request that you leave this application linked.0:3,609

Collected information pertaining to “who blocked whom” is not published by this service.
Author:@blolook(@osapon)
- (Japanese language) blog posts tagged "blolook"
Please tell me if there is a mistake in the translation. 翻訳に間違いがあれば教えてください。
- Donation(English/Japanese)
- status

© 2016 おさ