บริการนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่คุณถูกบล็อก
โดยที่บริการของเราจะนับจำนวนครั้งที่คุณถูกบล็อกบนทวิตเตอร์
เว้นแต่ว่าบัญชีที่มีการบล็อกจริงๆกำลังใช้บริการนี้อยู่ ก็จะไม่ถูกนับรวมเข้าในบริการนี้
ถ้าจำนวนของผู้ใช้บริการนี้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คุณก็อาจจะเห็นจำนวนที่นับไว้นั้นแตกต่างออกไป

ข้อมูลโดยรวมทั้งหมด
บัญชีที่ลงทะเบียนแล้ว:4,248,218
จำนวนข้อมูลการถูกบล็อกในตอนนี้:3,064,291,958
Unique count:233,472,536
In order to periodically update our data, we request that you leave this application linked.0:3,406
Sponsored

Collected information pertaining to “who blocked whom” is not published by this service.
Author:@blolook(@osapon)
- (Japanese language) blog posts tagged "blolook"
- Donation(English/Japanese)
- Privacy policy
- About the use of cookies
- status

Sponsored
About the use of cookies
This site uses cookies and collects data for access analysis and personalized advertising optimization.
We use Google Analytics for access analysis and Google AdSense for advertising display, and send access information to each.
Privacy policy