บริการนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่คุณถูกบล็อก
โดยที่บริการของเราจะนับจำนวนครั้งที่คุณถูกบล็อกบนทวิตเตอร์
เว้นแต่ว่าบัญชีที่มีการบล็อกจริงๆกำลังใช้บริการนี้อยู่ ก็จะไม่ถูกนับรวมเข้าในบริการนี้
ถ้าจำนวนของผู้ใช้บริการนี้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ คุณก็อาจจะเห็นจำนวนที่นับไว้นั้นแตกต่างออกไป

ข้อมูลโดยรวมทั้งหมด
บัญชีที่ลงทะเบียนแล้ว:4,090,123
จำนวนข้อมูลการถูกบล็อกในตอนนี้:3,100,443,639
Unique count:233,472,536
In order to periodically update our data, we request that you leave this application linked.0:3,425
Log in with Twitter
Hide blocked information(Do not view blocked information)

Collected information pertaining to “who blocked whom” is not published by this service.
Author:@blolook(@osapon)
- (Japanese language) blog posts tagged "blolook"
- Donation(English/Japanese)
- status

© 2016-2023 おさ privacy policy