Dịch vụ này cung cấp thông tin về số lượng tài khoản đang chặn tài khoản của bạn.
Để đạt được điều này, chúng tôi thu thập thông tin về những tài khoản mà tài khoản của bạn đang chặn và tham chiếu chéo nó với thông tin từ các tài khoản khác.
(Nếu tài khoản không sử dụng dịch vụ này đang chặn tài khoản của bạn, tài khoản đó sẽ không được tính.)
Khi số lượng người dùng sử dụng dịch vụ này tăng lên, thông tin chúng tôi cung cấp sẽ trở nên chính xác hơn. < br />

Thông tin tổng thể
Các tài khoản đã theo dõi hiện tại:4.248.235
Số lượng thông tin tài khoản chặn hiện tại:3.064.291.958
số lượng duy nhất:233.472.536
Để cập nhật dữ liệu của chúng tôi theo định kỳ, chúng tôi yêu cầu bạn liên kết ứng dụng này.0:3.406
Sponsored

Thông tin thu thập liên quan đến “ai đã chặn ai” không được dịch vụ này công bố
Người sáng tạo:@blolook(@osapon)
- (Tiếng Nhật) các bài đăng trên blog được gắn thẻ "blolook"
- Donation(English/Japanese)
- Privacy policy
- About the use of cookies
- status

Sponsored
About the use of cookies
This site uses cookies and collects data for access analysis and personalized advertising optimization.
We use Google Analytics for access analysis and Google AdSense for advertising display, and send access information to each.
Privacy policy